Tanssiterapia.fi Päivi Pylvänäinen - Psykologipalveluja tanssiterapian keinoin

Julkaisut / Publications

Väitöskirja / academic dissertation

Pylvänäinen, P. (2018). Dance movement therapy in the treatment of depression: change in body image and mood - a clinical practice based study. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 621, 92 s. ISSN 978-951-39-7502-9 (nid.) ISBN 978-951-39-7503-6 (PDF) ISSN 0075-4625.

Linkki väitöskirjan pdf-versioon

Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit ja julkaisut / peer reviewed papers

Pylvänäinen, P., Hyvönen, K., Muotka, J., Forsblom, A., Lappalainen, R., Levaniemi, A. & Maaskola, N. (2021). Ryhmämuotoinen tanssi-liiketerapia kuntoutusmuotona masennuspotilaille. Satunnaistettu kontrolloitu tutkimus. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 157, 69 s. ISBN 978-952-284-113-1 (nid.), ISBN 978-952-284-114-8 (pdf). http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202102033575

Pylvänäinen, P., Hyvönen, K. and Muotka, J. (2020). The Profiles of body image associate with changes in depression among participants in dance movement therapy group. Front. Psychol. 11:564788. doi: 10.3389/fpsyg.2020.564788. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.564788

Pylvänäinen, P. & Lappalainen, R. (2018). Change in body image among depressed adult outpatients after a dance movement therapy group treatment. The Arts in Psychotherapy,59, 34–45. https://doi.org/10.1016/j.aip.2017.10.006.

Pylvänäinen, P., Muotka, J. and Lappalainen, R. (2015). A dance movement therapy group for depressed adult patients in a psychiatric outpatient clinic: effects of the treatment. Frontiers in Psychology. 6:980. doi: 10.3389/fpsyg.2015.00980.

Pylvänäinen, P. (2010). The dance/movement therapy group in a psychiatric outpatient clinic: explorations in body image and interaction. Body, Movement and Dance in Psychotherapy, 5 (3), 219-230.

Pylvänäinen, P. (2003). Body image: A tri-partite model for use in dance/movement therapy. American Journal of Dance Therapy, 25, 39-56.

Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset / scientific publications

Pylvänäinen, P., Forsblom, A., Hyvönen, K. (2020). Masentuneen kehonkuva ja tanssi-liiketerapian vaikutus siihen. Teoksessa Erkkilä, J. & Ylönen, M. (toim.) Ennen sanoja – Pohdintoja ruumiillisuudesta. Jyväskylä: Eino Roiha säätiö ja Suomen Musiikkiterapiayhdistys.

Pylvänäinen, P. (2018). Embodied treatment of depression: The development of a dance movement therapy model. In A. Zubala & V. Karkou (eds). Arts therapies in the treatment of depression. International research in the arts therapies, 120-135. London: Routledge.

Pylvänäinen, P. (2012). Body memory as a part of the body image. In S. C. Koch, T. Fuchs, M. Summa and C. Müller (eds.). Body Memory, Metaphor and Movement. Advances in Consciousness Research 84, s. 289-306. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.

Pylvänäinen, P. (2006). The tri-partite model for body image and its application on experiences in butoh. In S. C. Koch & I. Bräuninger (eds). Advances in dance/movement therapy. Theoretical perspectives and empirical findings. Berlin: Logos Verlag.

Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut / professional publications

Pylvänäinen, P. (2020). Psykoterapeuttisesti suuntautunut tanssi-liiketerapia. Teoksessa M. O. Huttunen ja H. Kalska (toim.). Psykoterapiat s. 406-410. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.

Pylvänäinen, P. (2010). Conference review: Movement – embodiment – body memory, Heidelberg, Germany, 6-8 October 2008. Body, Movement and Dance in Psychotherapy, 5 (1), 95-100.

Pylvänäinen, P. (2009). Report from the First International Conference on Kinaesthesia and Motion. Body, Movement and Dance in Psychotherapy, 4(3), 251-256.

Pylvänäinen, P. (1995). Tanssiterapiaa voidaan hyödyntää kuntoutuksessa. Kuntoutus, 2, 11-20.

Opinnäytetyöt / theses

Pylvänäinen, P. (1999). The role of movement communication in interaction and dance/movement therapy: A theoretical study. Unpublished Master’s Thesis. MCP Hahnemann University, Creative Arts in Therapy Program.

Pylvänäinen, P. (1995). Liikkuva kehoihminen – Liikekokemukset ja niiden kuvaaminen. Psykologian pro gradu –tutkielma. Tampereen yliopisto, Psykologian laitos.