Tanssiterapia.fi Päivi Pylvänäinen - Psykologipalveluja tanssiterapian keinoin

Koulutus

Tanssi-liiketerapeuttien koulutuksen lisäksi tarjoan osaamistani myös muihin koulutuksiin ja seminaareihin, joissa on tarve saada tietoa kehollisuuden vuorovaikutuksellista ilmiöistä, kehonkuvasta ja tanssi-liiketerapian sovelluksista.