Tanssiterapia.fi Päivi Pylvänäinen - Psykologipalveluja tanssiterapian keinoin

Kehollisuus

Kehollisuus on osa jokaisen ihmisen todellisuutta. Tässä maailmassa toimimme aina kehollisina olentoina ja olemme vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa kehollamme ja kehon kautta. Myös yhteys itseen, itsetuntemus on ytimeltään oman kehon tuntemusten ja tapahtumien aistimista ja ymmärtämistä. Oman mielialan, tunnesäätelyn, vireystilan ja kuormittuneisuuden kokemusten säätely avautuu ihmiselle itselleen merkityksellisellä tavalla, kun näitä arjen ja elämänhistorian kysymyksiä tutkitaan kehollisuus huomioiden. Kehollisuuden kautta työskentely vie luonnollisesti tunnistamaan sekä toiminnan vaihtoehtojen että rauhoittumisen ja tyyntymisen merkityksen hyvinvoinnin tukemisessa.

Kehon kokemukset huomioiva työskentely tarjoaa monitahoisen lähestymistavan kokemusmaailmaan ja vuorovaikutukseen. Kokemusta on mahdollista tutkia liikkuen, mutta yhtä lailla tärkeää on myös kuvailla kehon tuntemusten ja liikkeen tuomaa kokemusta sanallisesti tai esim. kuvallisen ilmaisun kautta.